Shihan Shoji Nishio

 

Sensei Shoji NishioShihan Shoji Nishio (1927-2005)
Urodził się 5 grudnia 1927 w prefekturze Aomori. Jako nastolatek udał się w poszukiwaniu pracy  do Tokio tuż przed wybuchem wojny.  Niedługo po przybyciu rozpoczął trening Judo dla utrzymania formy fizycznej. Po zakończeniu wojny, w okupowanej Japonii, treningi sztuk walki zostały ograniczone przez rząd Amerykański. W miarę wycofywania się oddziałów, szkoły uczące sztuk walki wznawiały swoją działalność. Możliwość dalszych treningów zaowocowała uzyskaniem stopnia 4-ty dan. Nieusatysfakcjonowany z obniżenia walorów duchowych sztuk walki na rzecz rywalizacji sportowej w Judo, Nishio sensei  postanowił wzbogacić swoje doświadczenia o treningi Karate. Kontynuował naukę przez kilka lat,aż do roku 1952, kiedy to udał się na trening Aikido, o którym usłyszał od swojego sensei-a. Po tym treningu nie powrócił już do Karate. Wspierany przez Sodeyama sensei(nauczyciela Karate), oddał się w pełni, praktykowaniu Aikido.

 

Sensei Nishio był mocno przekonany o tym, że w końcu odnalazł prawdziwą „ścieżkę wojownika”.
 W trakcie treningów jego zainteresowanie wzbudziły kata z mieczem wykonywane przez samego O-Sensei. Będąc w głębokim podziwie dla pracy miecza w kata O-Sensei, postanowił podjąć dodatkową naukę Iaido(Muso Jikiden Einshin-ryu) z sensei Shigenori Sano (10 dan),a następnie poszerzył swoje zainteresowania o treningi Jodo z sensei Takaji Shimizu. W końcu sensei Nishio postanowił wykorzystać posiadaną wiedzę do poszerzenia swoich treningów Aikido. Pomimo głosów krytyki rozwinął swoje nauczanie, dodając techniki z mieczem i jo. Rozwinął również podstawowe techniki, przede wszystkim Iriminage, Shihonage i Kotegaeshi.Jego nauki zostały określone jako odmiana Aikido – Aikido Nishio.

 

Przez cały okres nauczania sensei Nishio pracował równolegle w mennicy państwowej, pracując w ciągu dnia, a ucząc wieczorami. Po przejściu na emeryturę, oddał się całkowicie nauczaniu. Podróżował nie tylko po kraju, ale także poza jego granicami. Często odwiedzał m.in. skandynawie, USA, Francje i inne europejskie kraje. W ostatnim roku życia ze względu na pogarszający się stan zdrowia musiał stopniowo ograniczyć swoją aktywność.

Sensei Nishio zmarł 15 marca 2005 roku. Posiadał wówczas 8 dan Aikido, 8 dan Iaido, 6 dan Judo, 5 dan Karate i 3 dan Kendo.